Lục Hào Cổ Bốc Tổng Luận Thiên – Tập 2 – Chu Thần Bân

300.000 249.000

Lục Hào Cổ Bốc Tổng Luận Thiên Tập 2 – Chu Thần Bân

  • Lục Hào Cổ Bốc tập 1 đã phân tích rất sâu về sự ảnh hưởng của tổ hợp Nhật Nguyệt đến hào quẻ, những ai từng đọc chắc chắn sẽ thấy rất hay, rất thỏa mãn.
    Vẫn phong cách trình bày độc đáo như vậy, Lục Hào Cổ Bốc 2 sẽ giúp bạn phân tích chuyên sâu các vấn đề như Ám Động. Cổ nhân từng luận rất nhiều về Ám Động như Vượng Tĩnh mà gặp xung là Ám Động, Suy Tĩnh mà gặp xung, tất phá. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn từng thử cân nhắc xem có bao nhiêu tổ hợp Ám Động cũng như bao nhiêu tổ hợp Ám Động là hữu ích? Đã bao giờ bạn thử cân nhắc so sánh giữa Minh và Ám? Nắm rõ bản chất sự khác nhau sẽ giúp bạn tinh thâm hơn rất nhiều khi đoán quẻ.
  • 👉Ngoài ra, một kỹ thuật cực chất sẽ được trình bày trong tập 2 là sự tương tác cũng như biến hóa giữa hai hào Dụng – Thế, một là việc cần xem, một là bản thân mình. Sự tương tác giữa chúng cũng như tổ hợp biến hóa của Dụng – Thế chắc chắn sẽ nâng trình luận quẻ của bạn lên một tầm cao mới, thấu triệt hoàn toàn những nan đề như tại sao Huynh Đệ trì thế mà mà cầu tài vẫn tốt hoặc như Thê Tài trì thế mà văn trường hiển đạt…Tất cả đều sở đắc nếu như bạn sở hữu cuốn sách tuyệt vời này:
  • Click vào đây để đọc thử sách Lục Hào Cổ Bốc Tổng Luận Thiên Tập 2

Tham khảo thêm bộ sách Lục Hào

Các bạn nhớ Add Zalo 098 184 15 66 để Cổ Học hỗ trợ mọi vấn đề bạn thắc mắc trong quá trình đọc sách.