Lục Hào Cổ Bốc Tổng Luận Thiên – Tập 4 – Chu Thần Bân

300.000 249.000

Lục Hào Cổ Bốc Tổng Luận Thiên Tập 4 – Chu Thần Bân

  • Lục Hào Cổ Bốc các tập 1, 2 & 3 đã phân tích rất sâu về sự ảnh hưởng của tổ hợp Nhật Nguyệt đến hào quẻ, những ai từng đọc chắc chắn sẽ thấy rất hay, rất thỏa mãn.
    Vẫn phong cách trình bày độc đáo như vậy, Lục Hào Cổ Bốc 4 sẽ giúp bạn phân tích chuyên sâu các vấn đề như Nhập Mộ, Tam Hợp, Tàng Phục,…. Cổ nhân từng luận rất nhiều về các vấn đề này, nhưng thực chất, bản chất của chúng ở đâu thì mới được làm sáng rõ qua tập sách nhỏ này
  • 👉Ngoài ra, một kỹ thuật cực chất sẽ được trình bày trong tập 4 là Ứng Kỳ, thời gian ứng nghiệm của sự vật sự việc thể hiện trên hào quẻ, phân tích như thế nào…Tất cả đều sở đắc nếu như bạn sở hữu cuốn sách tuyệt vời này..

Tham khảo thêm bộ sách Lục Hào

Các bạn nhớ Add Zalo 098 184 15 66 để Cổ Học hỗ trợ mọi vấn đề bạn thắc mắc trong quá trình đọc sách.