Quyết Địa Tinh Thư – Phú Tả Ao Giải Nghĩa

Sách Phú Đồ Hình Tả Ao này bao hàm các nội dung như sau:

  • Giảng giải toàn bộ các câu phú về phong thủy mà cụ Tả Ao để lại
  • Phân tích các cục phong thủy qua đồ hình chi tiết